Dovoz tuňákových výrobků z Latinské Ameriky

Název práce: Dovoz tuňákových výrobků z Latinské Ameriky
Autor(ka) práce: Jančálek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Jakubčík, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se bude zabývat dovozem tuňákových výrobků z Latinské Ameriky a komplexním pohledem na obchodní činnost s komoditou, jejíž přímý dovoz do České republiky realizuje jen několik málo firem. Důvodem malého počtu firem v tomto odvětví je logistická a finanční náročnost. Zejména první zmíněné úskalí je to, co spoustu firem limituje. Diplomová práce se zaměří nejen na komplexní obchodní proces s tuňákovými výrobky, ale také porovná možné alternativy přepravy s ohledem na nákladovou a časovou efektivnost a navrhne nejvýhodnější řešení pro potřeby konkrétního podniku.
Klíčová slova: nákladní námořní nákladní přeprava; kontejnerová doprava; logistika
Název práce: Tuna fish products import from Latin America
Autor(ka) práce: Jančálek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Jakubčík, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis will focus on import process of tuna fish products from Latin America and a complex view on the business process with this commodity which is run by very few companies within Czech Republic. The reasons are high logistics and financial requirements that import company needs to face. The thesis will focus on the high demand factors and will compare options of import in perspective of shipping routes, cost and time efficiency and will implement possible progressive recommendations of the process.
Klíčová slova: maritime transportation; container transportation; logistics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2018
Datum podání práce: 20. 1. 2019
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: