Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění průmyslově využívané nemovitosti - teorie a praxe

Autor práce: Valková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Turczer, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění průmyslově využívané nemovitosti - teorie a praxe
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá oceněním průmyslově využívané nemovitosti z teoretického i praktického hlediska. První část je věnována teorii oceňování nemovitostí. Druhá část se zabývá analýzou trhu průmyslově využívaných nemovitostí na území České republiky a v Jindřichově Hradci, místě lokality nemovitosti. Třetí část práce má dvě části, první část je věnována ocenění průmyslově využívané nemovitosti, pomocí výnosové a porovnávací metody. Druhá část je zaměřena na další rozvoj nemovitosti dle zjištěného podnikatelského záměru. Cílem diplomové práce je odhad tržních hodnot vybrané průmyslové nemovitosti, v Jindřichově Hradci, pro současného majitele i nového investora a na základě analýzy zjištěných údajů určit výhodnost dalšího rozvoje nemovitosti.
Klíčová slova: ocenění nemovitosti; průmyslově využívaná nemovitost; tržní hodnota; podnikatelský záměr; trh nemovitostí Jindřichův Hradec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění průmyslově využívané nemovitosti - teorie a praxe
Překlad názvu: Valuation of industrial real estate - theory and practice
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the valuations of industrial real estate from a theoretical and practical perspective. The first part is devoted to theoretical concepts in property valuation. The second part analyzes the real estate market in the Czech Republic and in Jindřichův Hradec thelocality of the real estate. The third part of a thesis has two parts, the first part contains the valuation of industrial property using the yield and comparison method. The second part is focuses on the further development of a property according to established business plan. The aim of a diploma thesis is to estimate the market value of industrial property in Jindřichův Hradec for the current owner and new investor and determine the advantage of further development, based on analysis of the data.
Klíčová slova: business plan; real estate ; market value; real estate market in Jindřichův Hradec; property valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2016
Datum podání práce: 2. 2. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59097_xvalv22.pdf [2,50 MB]
Oponentura58904_turp00.pdf [130,19 kB]
Hodnocení vedoucího59097_brabenet.pdf [355,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59097/podrobnosti