Using the SAS System for Building Data Warehouses and Optimalization of ETL Processes

Název práce: Using the SAS System for Building Data Warehouses and Optimalization of ETL Processes
Autor(ka) práce: Pešička, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota;jn20001103447;Spoluautor publikace o aplikačním softwaru.
Oponenti práce: Ing. Jan Švarcbach
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá využitím systému SAS a jeho komponent pro vytvoření a provoz datového skladu a celého řešení Business Intelligence (BI). V úvodu seznamuje uživatele s významem a užitkem nasazení BI a jeho postavením v oblasti IS v organizaci. Zaměřuje se na ETL procesy datového skladu, jejich specifika, charakteristiky, sledování jejich výkonu a možnosti optimalizace - z pohledu vytváření a údržby kódu vlastní datové pumpy a z pohledu optimalizace zpracování vstupních dat. V závěrečné části nabízí srovnání někerých alternativ k vybraným úlohám ETL, které je možné v systému SAS řešit, a tyto doporučuje pro řešení konkrétních transformačních problémů.
Klíčová slova: Business Intelligence; datový sklad; SAS; Kooperativa; ETL; SQL; optimalizace;

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: