Návštěvnost fotbalových stadionů a její poptávkové vlivy v České republice v porovnání se zahraničím

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návštěvnost fotbalových stadionů a její poptávkové vlivy v České republice v porovnání se zahraničím
Autor práce:
Kuchár, Róbert
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Tahal, Radek; Čáslavová, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce je primárně zaměřená na návštěvnost na fotbalových stadionech na území České republiky. Cílem je zanalyzovat vybrané faktory ve vztahu k návštěvnosti. Veškeré zjištěné výstupy byly porovnávané se situací v zahraničí. Vybrané země, respektive fotbalové ligy jsou Anglie, Německo a v určitých případech také Americko-Kanadská hokejová liga (NHL). Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Ty se dále dělí do dalších pěti podskupin, které zároveň tvořily jednotlivé výzkumné podcíle. Teoretická práce analyzuje již existující výzkumy a postupy v oblasti návštěvnosti. Disertační práce je v teoretické práci zaměřená na jednotlivé postupy a přístupy v rámci zkoumání návštěvností jak na fotbalových, ale také jiných sportech. Využívají se porovnání s příklady z různých koutů světa a aplikované postupy. Analytická část se tato zjištění snaží přetransformovat do matematicko-statistických výstupů a trendů. Největší část disertační práce tvoří soutěžní vyrovnanost a různé postupy výpočtů. Velice pozitivním výstupem, který podporuje stanovenou hypotézu je fakt, že českému spotřebiteli fotbalového zápasu záleží na vyrovnanosti a nepředvídatelnosti zápasu. Naproti tomu stojí fakt, že změna životního stylu a možností na trhu nemají odčerpávací dopad na návštěvnost. Práce přináší nové poznatky zjištěné při zkoumání jak německé, tak anglické fotbalové ligy a v závěru je používá jako doporučení. Celá práce je na závěr doplněna dotazníkovým průzkumem. S výsledky disertační práce byli vedle publikačních výstupů seznámeni také fotbalové kluby AC Sparta Praha a FK Dukla Praha, který svým přístupem a spolupráci také napomohli k stanovenému cíli.
Klíčová slova:
Návštěvnost; Fanoušek; Soutěžní vyrovnanost; Liga; Ekonomika; Stadion; Fotbal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2015
Datum podání práce:
11. 2. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.