Naklady zdravotnickeho systemu na nemoci zpusobene kourenim

Název práce: Naklady zdravotnickeho systemu na nemoci zpusobene kourenim
Autor(ka) práce: Dolejší, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá nákladovou stranou zdravotnického systému nemocí přiřaditelných kouření. Předmětem zájmu práce je analýza metodiky ?cost of illness?(COI), jež vyjadřuje ekonomické náklady nemoci či diagnostických skupin nemocí spojených s kouřením a odhaduje maximální částku, která by mohla být potencionálně ušetřena, pokud by byla prevalence kuřáctví ve společnosti nulová. Dokladem nákladovosti nemocí způsobených kouřením jsou příklady zahraničních studií zabývajících se metodikou COI. Empirická část práce přináší komparaci metodik a výsledků zahraničních studií se zjištěními výsledky nákladů nemocničního léčení chorob způsobených užíváním tabáku v ČR. Cílem práce je srovnat výsledky zahraničních studií se studií nákladovosti nemocí způsobených kouřením v České republice.
Klíčová slova: hospitalizace; nemocnost; zdravotnictvi; cost of illness; naklady; koureni

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2008
Datum podání práce: 20. 6. 2008
Datum obhajoby: 30. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10070/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: