Praktická aplikace ukazatelů územní vybavenosti maloobchodní sítě

Název práce: Praktická aplikace ukazatelů územní vybavenosti maloobchodní sítě
Podnázev práce: Analýza lokality Centra CHODOV
Autor(ka) práce: Začal, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má jasně definovaný cíl: na základě dostupných vzorců a údajů zanalyzuji své výsledky a následně je budu s praktickou aplikací interpretovat. Analýza bude zaměřena především na to, do jaké míry ovlivní maloobchodní síť tak veliký zásah, jakým je výstavba největšího obchodního centra v České republice.
Klíčová slova: Analýza; maloobchodní síť; Centrum Chodov; ukazatelé; územní vybavenost
Název práce: Practical application of indicators of territorial availability of retail network
Autor(ka) práce: Začal, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: