Market Entry Strategy of W.A.G. payment solutions a.s. to Belarus

Název práce: Market Entry Strategy of W.A.G. payment solutions a.s. to Belarus
Autor(ka) práce: Vasina, Evgeniya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This market study is designed to give valuable information and reliable data to W.A.G. payment solutions a.s. in order to show business opportunities in the Republic of Belarus and justify expanding further to the Belarussian market. W.A.G. payment solutions a.s. ranks among the largest European providers of payment solutions for road mobility. The company makes it possible for customers to pay for toll, fuel and other services at favorable rates, securely and cash free.The goal of this Bachelor thesis is to take analyze all the aspect if this market study and evaluate possible advantages and disadvantages of the market entry into Belarus by W.A.G payment solutions a.s.
Klíčová slova: business; W.A.G. payment solutions a.s.; market entry; entry strategy; belarus; republic of belarus
Název práce: Market Entry Strategy of W.A.G. payment solutions a.s. to Belarus
Autor(ka) práce: Vasina, Evgeniya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce poskytuje důležité a spolehlivé informace pro společnost WAG. Představuje obchodní příležitosti v Běloruské republice pro další expanzi na běloruský trh. Wag patří k největším evropským poskytovatelům platebních řešení pro silniční mobilitu. Společnost svým zákazníkům umožňuje platit pohonné hmoty, mýtné a další služby za výhodné ceny, bezpečně a bezhotovostně. Cílem této bakalářské práce je analyzovat všechny aspekty a zhodnotit možné výhody a nevýhody vstupu společnosti WAG na běloruský trh.
Klíčová slova: W.A.G. payment solutions a.s.; business; Bělorusko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2018
Datum podání práce: 16. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65422/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: