Podnikatelé v daňovém řízení

Název práce: Podnikatelé v daňovém řízení
Autor(ka) práce: Lokvencová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Koubíková, Jaromíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podává výklad zásad daňového řízení, práv a povinností podnikatelů a pracovníků správce daně. Práce je zaměřena na podnikající fyzické osoby. Teoretický výklad zákona je doplněn názornými příklady.
Klíčová slova: podnikatelé a daně; daňová kontrola; daňová soustava; zákon o správě daní a poplatků; Daňové řízení
Název práce: Entrepreneurs in tax procedure
Autor(ka) práce: Lokvencová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Koubíková, Jaromíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3758/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: