Robotic Process Automation tools comparison

Název práce: Robotic Process Automation tools comparison
Autor(ka) práce: Alakbarli, Orkhan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The primary goal of this work is to compare the leading platforms on the RPA market for thepre-selected business process. The research on this paper provides the description of what theRPA actually is, its pros and cons, as well as the situations when RPA is ideal to use. Further,the paper introduces the most known RPA tools available on the market. The theory issupported by the practical part where the selected tools are compared to each other. In thispart, the process of testing the tools against the pre-selected business process takes place. Asa result, all the necessary data needed for comparison is gathered.
Klíčová slova: Business Processes Automation; RPA tools; Robotic Process Automation; RPA
Název práce: Robotic Process Automation tools comparison
Autor(ka) práce: Alakbarli, Orkhan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The primary goal of this work is to compare the leading platforms on the RPA market for thepre-selected business process. The research on this paper provides the description of what theRPA actually is, its pros and cons, as well as the situations when RPA is ideal to use. Further,the paper introduces the most known RPA tools available on the market. The theory issupported by the practical part where the selected tools are compared to each other. In thispart, the process of testing the tools against the pre-selected business process takes place. Asa result, all the necessary data needed for comparison is gathered.
Klíčová slova: RPA tools; RPA; Robotic Process Automation; Business Process Automation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: