Japonsko-americké obchodní vztahy

Název práce: Japonsko-americké obchodní vztahy
Autor(ka) práce: Habeltová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá obchodními vztahy mezi Japonskem a Spojenými státy americkými. Cílem práce je zhodnotit japonsko-americké obchodní vztahy a poskytnout komplexní pohled na jejich současnou podobu. Práce je rozdělena do čtyř částí. První dvě kapitoly charakterizují Japonsko a Spojené státy americké. Třetí část pojednává o obchodní politice obou zemí. Poslední kapitola je zaměřena na vývoj japonsko-amerických obchodních vztahů po druhé světové válce a jejich současnou podobu.
Klíčová slova: Spojené státy americké; USA; Japonsko; japonsko-americké vztahy; obchodní vztahy
Název práce: Japan-United States Trade Relations
Autor(ka) práce: Habeltová, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the trade relations between Japan and the United States. The main objective is to evaluate the Japan-United States trade relations and to provide an insight into the nature of the relationship. The thesis is divided into four chapters. The first two chapters focus on the basic characteristics of Japan and the United States. The following part introduces the trade policy of both countries. The last chapter focuses on the evolution of the bilateral relationship after World War II and on the current Japan-United States trade relations.
Klíčová slova: US; Japan; Japan-United States relations; United States; trade relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66619/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: