Bankovní tajemství a ochrana klientských informací v českém bankovnictví

Název práce: Bankovní tajemství a ochrana klientských informací v českém bankovnictví
Autor(ka) práce: Trpáková, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bakulová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku bankovního tajemství, ochrany osobních údajů. Do současné legislativy ČR byl institut bankovního tajemství zaveden zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, který ovšem bankovní tajemství jako pojem nedefinuje, pouze jej předmětně vymezuje. V nadnárodním měřítku můžeme pozorovat snahu o globalizaci bankovního tajemství v nadnárodním měřítku. Příkladem takové spolupráce je Směrnice č. 2003/48/EHS o společném systému zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru přijatá nejen členskými zeměmi EU.
Klíčová slova: úvěrové registry; směrnice EU; ochrana informací; bankovní tajemství
Název práce: Banking secrecy and client information's protection in the czech banking
Autor(ka) práce: Trpáková, Olga
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bakulová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Banking secrecy and client information's protection in the czech banking
Autor(ka) práce: Trpáková, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bakulová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3759/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: