Experimental Study Identifying Gender Effect of Influencers in Product Placement on Instagram

Název práce: Experimental Study Identifying Gender Effect of Influencers on Product Placement on Instagram
Autor(ka) práce: Šachová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study provides an overview of literature connected to a problem of product placement, social media influencers, gender, and emotional and rational appeals. The research is conducted via online experiment, assessing the differences in effect of endorsers´ gender in product placement on social media. Respondents are international millennials evaluating fictional Instagram posts promoting a makeup product. The study was conducted on 326 respondents, regardless their gender. Results show, that male influencer promoting a makeup product evokes higher perceived credibility and attitude towards the ad, than a female one. The effect on purchase intention was not significant, soft-sell appeals are proven to be more efficient for hedonic product category.
Klíčová slova: social media; product placement; influencers; experimental study
Název práce: Experimental Study Identifying Gender Effect of Influencers in Product Placement on Instagram
Autor(ka) práce: Šachová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Experimentální studie odhalující vliv různých pohlaví influencerů na efektivnost reklamy v product placementu. Celkový vzorek je 326 respondentů ze skupiny mezinárodních mileniálů. Výsledky ukazují, že muž vyvolává vyšší perceived source credibility a attitude towards the ad.
Klíčová slova: produkt placement; sociální média; influenceři

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67036/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: