Business Strategie Společnosti Home Credit v Číně

Název práce: Business Strategy of Home Credit in China
Autor(ka) práce: Sochna, Kryštof
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with the business strategy of consumer finance company Home Credit in the People’s Republic of China. The aim of the thesis is to describe and examine Home Credit’s business strategy and pinpoint the main causes and challenges behind the company’s success in the Chinese market. The first chapter provides a brief description of the company; products in the company’s portfolio; the Group’s current market position; its presence in worldwide markets; history; major milestones; and Home Credit brands. The second chapter analyzes selected business strategies the author has identified to be crucial for Home Credit’s business model in China. The last chapter describes the current business strategy of Home Credit China along with the business innovation goals and social responsibility actions. Finally, the model structure of a SWOT analysis will be used for evaluating and providing suggestions on the business strategy of Home Credit China, based on the author’s research and deduction.
Klíčová slova: Home Credit; Business strategy; Funding ; the People's Republic of China; Loans; Market; Regulatory authorities; China ; Consumer finance
Název práce: Business Strategie Společnosti Home Credit v Číně
Autor(ka) práce: Sochna, Kryštof
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá business strategií finanční společnosti Home Credit v Čínské lidové republice. Cílem práce je identifikovat business strategii společnosti Home Credit a určit hlavní příčiny a výzvy, které stojí za úspěchem této firmy na čínském trhu. V první kapitole je uveden stručný popis společnosti, produktů, současné pozice na trhu, přítomnosti na světových trzích, její historie, popis hlavních milníků a značek firmy Home Credit. Druhá kapitola analyzuje vybrané business strategie, které autor identifikoval jako klíčové pro business model společnosti Home Credit v Číně. Poslední kapitola popisuje současnou strategii firmy spolu s cíli v oblasti business inovací a aktivity sociální odpovědnosti. Závěrem je za pomocí SWOT analýzy zhodnocena aktuální strategie a na základě výzkumu a dedukce jsou poskytnuty návrhy a doporučení týkající se business strategie Home Creditu v Čínské lidové republice.
Klíčová slova: Čína; Půjčky; Spotřebitelské financování; Regulační orgány; Business strategie; Čínská lidová republika; Trh; Home Credit; Financování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: