Financování kampaní v USA: role National Rifle Association v prezidentských volbách v USA v roce 2016

Název práce: Financování kampaní v USA: role National Rifle Association v prezidentských volbách v USA v roce 2016
Autor(ka) práce: Chytráček, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na National Rifle Associaton (NRA) a její zapojení do amerických prezidentských voleb 2016. Hlavním cílem práce je zhodnotit, jakým způsobem se NRA do kampaně k prezidentským volbám zapojila a jaký vliv měly její aktivity na finální výsledek voleb. První a druhá kapitola jsou teoretické, věnuji se v nich americkému politickému systému a financování politických stran se zaměřením na USA. Ve třetí kapitole dochází k představení NRA. Ve čtvrté kapitole lze najít analýzu chování NRA během kampaně k americkým prezidentským volbám 2016. Poslední kapitola se věnuje vývoji NRA a debaty o druhém dodatku po volbách 2016.
Klíčová slova: prezidentské volby; NRA; USA; Financování politických stran/hnutí; právo na držení a nošení zbraní
Název práce: Funding of political campaings in the US : The role of the National Rifle Association in the 2016 US presidential elections
Autor(ka) práce: Chytráček, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on funding of political parties and movements in the Czech Republic for twenty-five years. The main aim of the thesis is to assess how state funding of political parties and movements represented in the Chamber of Deputies can differ from the smaller parties which are entitled to state contributions. The first chapter, which is more theoretical, deals with models of funding of political parties. The rules of funding of political parties and movements in the Czech Republic are described in the second chapter. The analysis of total incomes and expenditures of political parties and movements can be found in the third part of the thesis, but also a comparison of these data between the selected parties. The last part of the thesis deals with the new regulation and its contribution to the system of funding of political parties and movements in the Czech Republic.
Klíčová slova: NRA; U.S; Funding of the political parties/movements; presidential elections; gun rights

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63155/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: