Katar a jeho mediační úsilí v novém tisíciletí

Název práce: Katar a jeho mediační úsilí v novém tisíciletí
Autor(ka) práce: Jerhotová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Hlavsová, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá mediačním úsilím Kataru během nového tisíciletí. Práce zkoumá celkem šest konkrétních katarských mírových úsilí v rámci občanských válek a vnitrostátních konfliktů v Palestině, Jemenu, Dárfúru, Libanonu, Libyi a Sýrii. Na jednotlivých případech je poté sledován vývoj katarského zapojení, rozdíly a změny v jednotlivých úsilích. Hlavním cílem práce je zjistit, zdali Katar jako mediátor ve svých mediačních/mírových pokusech uspěl či nikoliv. Kromě toho práce sleduje formování a vývoj katarské zahraniční politiky v rozmezí více než 20 let, od 1995 do roku 2018.
Klíčová slova: zahraniční politika; mediace; Katar; Blízký a Střední východ; Arabské jaro; Katarská krize
Název práce: Qatari mediation efforts during new millennium
Autor(ka) práce: Jerhotová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Hlavsová, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines the mediation efforts of Qatar state during new millennium. It studies six cases of Qatari peacemaking processes within civil wars and internal conflicts in Palestine, Yemen, Darfur, Lebanon, Libya and Syria and it emphases the development, changes and differences in Qatari approaches. The main objective of thesis is to determine whether mediation efforts were successful or not and to find out the reason why. Moreover, the study focuses on forming and progress of Qatari foreign policy within more than 20 years, since 1995 until 2018.
Klíčová slova: Qatar; Middle East; Gulf Crisis; Arab Spring; mediation; foreign policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2016
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60080/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: