Energetická politika EU se zaměřením na smart grid

Název práce: Energetická politika Európskej Únie so zameraním na Smart Grid
Autor(ka) práce: Kakaščiková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá energetickou politikou Európskej Únie, konkrétne jedným z jej aspektov – Smart Grid. Premena tradičnej elektrickej siete na inteligentnú má okrem iného viesť k väčšej energetickej efektívnosti, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ. Hlavným cieľom práce je zmapovať a popísať energetickú politiku EÚ, ktorou podporuje zavádzanie Smart Grid, a následne analyzovať implementáciu tejto politiky a zavádzanie Smart Grid na príklade Českej republiky. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Štruktúra práce je navrhnutá takým spôsobom, aby boli prepojené teoretické poznatky o Smart Grid s energetickou politikou EÚ a realitou v Českej republike.
Klíčová slova: Česká republika; Smart Grid; elektroenergetika; Európska únia; energetická politika
Název práce: Energetická politika EU se zaměřením na smart grid
Autor(ka) práce: Kakaščiková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie, konkrétně jedním z jejích aspektů – Smart Grid, které mají mimo jiné vést k větší energetické účinnosti a tím přispět k dosažení cílů EU. Hlavním cílem práce je zmapovat a popsat energetickou politiku EU, která podporuje zavádění Smart Grid a následně analyzovat implementaci této politiky a zavádění Smart Grid na příkladu České republiky. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. Struktura práce je navržena tak, aby byly propojeny teoretické poznatky o Smart Grid s energetickou politikou EU a realitou v České republice.
Klíčová slova: Smart Grid; Evropská unie; elektroenergetika; Česká republika; energetická politika
Název práce: European Union smart grid policy
Autor(ka) práce: Kakaščiková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the European Union energy policy, namely one of its aspects – Smart Grids, which will improve grid efficiency and thus contribute to the achievement of EU targets. The main objective of the thesis is to map and describe the EU smart grid policy and subsequently to analyze the implementation of this policy and the implementation of the Smart Grid on the example of the Czech Republic. The thesis is divided into three main chapters. The structure of the thesis is designed in such a way that the theoretical knowledge about Smart Grid is linked to the EU energy policy and consequently their practical use and reality on the example of the Czech Republic.
Klíčová slova: electricity; energy policy; Czech Republic; Smart Grid; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: