Turkish Minority and Foreign Policy Stances of Political Parties in Germany

Název práce: Turkish Minority and Foreign Policy Stances of Political Parties in Germany
Autor(ka) práce: Césarová, Natálie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis deals with the issue of the Turkish minority in Germany and with the effect on German political parties with special respect to the Turkish-origin representatives in the German Bundestag after the Federal elections in 2017. The thesis examines the current German-Turkish bilateral relations and their development since the Turkish abortive coup in 2016 to the Erdogan's official visit to Germany. The main aim of the thesis is to examine the question of the ethnicity of the Turkish-origin representatives through the qualitative content analysis focusing mainly on the second generation of German Turks. Additionally, the issue of integration of the Turkish minority into German society is a minor finding in the text. The relevant theory of parliamentary representation is covered in the master thesis. Eventually, the thesis comes up with an applicable theoretical approach to the empirical framework by testing a hypothesis regarding the Turkish minority representation and its ethnicity. The analysis focuses on the period of time from the 2017 Bundestag election on September 24 to the Erdogan’s visit to Germany at the end of September 2018.
Klíčová slova: Germany; Turkish minority; German political parties; Recep Tayyip Erdogan; Turkey; Turkish-origin representation; The second generation; German Turks; Ethnicity
Název práce: Turkish Minority and Foreign Policy Stances of Political Parties in Germany
Autor(ka) práce: Césarová, Natálie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis deals with the issue of the Turkish minority in Germany and with the effect on German political parties with special respect to the Turkish-origin representatives in the German Bundestag after the Federal elections in 2017. The thesis examines the current German-Turkish bilateral relations and their development since the Turkish abortive coup in 2016 to the Erdogan's official visit to Germany. The main aim of the thesis is to examine the question of the ethnicity of the Turkish-origin representatives through the qualitative content analysis focusing mainly on the second generation of German Turks. Additionally, the issue of integration of the Turkish minority into German society is a minor finding in the text. The relevant theory of parliamentary representation is covered in the master thesis. Eventually, the thesis comes up with an applicable theoretical approach to the empirical framework by testing a hypothesis regarding the Turkish minority representation and its ethnicity. The analysis focuses on the period of time from the 2017 Bundestag election on September 24 to the Erdogan’s visit to Germany at the end of September 2018.
Klíčová slova: German Turks; Ethnicity; The second generation; Turkish-origin representation; German political parties; Recep Tayyip Erdogan ; Turkey; Turkish minority; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: