Exportní strategie společnosti Škoda Auto, a.s. a její umístění na indickém trhu

Autor práce: Švandová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Exportní strategie společnosti Škoda Auto, a.s. a její umístění na indickém trhu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na exportní strategii české společnosti ŠKODA AUTO a.s. a její umístění na indickém trhu. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda bylo rozšíření společnosti na indický trh správným krokem. K naplnění tohoto cíle byla použita analýza indického trhu a SWOT analýza umístění společnosti na tomto trhu. Nejdříve se čtenář podrobně seznámí s automobilkou ŠKODA AUTO včetně její exportní strategie. Dále práce popisuje různé možnosti vstupů na zahraniční trhy, exportní strategii ČR a v neposlední řadě charakterizuje Indii, především indický automobilový trh. Na indickém trhu je česká automobilka zastupovaná svou dceřinou společností SKODA AUTO India Pvt. Ltd, jejíž fungování a umístění na tomto trhu je věnována poslední část práce.
Klíčová slova: exportní strategie; ŠKODA AUTO; automobilový průsmysl; indický trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Exportní strategie společnosti Škoda Auto, a.s. a její umístění na indickém trhu
Překlad názvu: Export strategy of ŠKODA AUTO A.S. and its positioning on Indian market
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on export strategy of a Czech car company named ŠKODA AUTO a.s and its positioning on the Indian market. Firstly, it introduces the company ŠKODA AUTO in detail. Furthermore, it describes different types of possibilities of market entries, export strategy of Czech Republic and characterises different factors about India, but most importantly it describes Indian automotive industry, which is crucial for this thesis. The last part focuses on the positioning of ŠKODA AUTO on the Indian market via its subsidiary SKODA AUTO India Pvt. Ltd. The main aim is to assess whether the entrance to Indian market was a strategic move for this company. This is done with the help of a detailed analysis of Indian market and SWOT analysis of this positioning of ŠKODA AUTO, which is based on the information from the thesis as well as from an interview done with product marketing manager of ŠKODA AUTO India.
Klíčová slova: ŠKODA AUTO; export strategy; automotive industry; Indian market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.