Exportní strategie společnosti Škoda Auto, a.s. a její umístění na indickém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exportní strategie společnosti Škoda Auto, a.s. a její umístění na indickém trhu
Autor práce:
Švandová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hinčica, Vít
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na exportní strategii české společnosti ŠKODA AUTO a.s. a její umístění na indickém trhu. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda bylo rozšíření společnosti na indický trh správným krokem. K naplnění tohoto cíle byla použita analýza indického trhu a SWOT analýza umístění společnosti na tomto trhu. Nejdříve se čtenář podrobně seznámí s automobilkou ŠKODA AUTO včetně její exportní strategie. Dále práce popisuje různé možnosti vstupů na zahraniční trhy, exportní strategii ČR a v neposlední řadě charakterizuje Indii, především indický automobilový trh. Na indickém trhu je česká automobilka zastupovaná svou dceřinou společností SKODA AUTO India Pvt. Ltd, jejíž fungování a umístění na tomto trhu je věnována poslední část práce.
Klíčová slova:
exportní strategie; ŠKODA AUTO; automobilový průsmysl; indický trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 9. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.