Vyhodnocení efektivity plánu sociálních služeb ve vybraném území

Název práce: Vyhodnocení efektivity plánu sociálních služeb ve vybraném území
Autor(ka) práce: Lichnovská, Natalija Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava; Ph.D.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá návrhem systému monitorování a hodnocení plánu sociálních služeb ve vybraném území. Analyzuje současnou situaci a výchozí informace pro přípravu monitorovacích a vyhodnocovacích aktivit. Identifikuje nedostatky v procesu monitorování a hodnocení sociálních služeb, doporučuje vhodná řešení jak tento proces zefektivnit.
Klíčová slova: komunitní plánování; plán sociálních služeb; systém monitorování a hodnocení; úrovně monitorovaní; efektivita plánu
Název práce: Evaluation efficiency of social services in selected area
Autor(ka) práce: Lichnovská, Natalija Bc.
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava; Ph.D.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: