Nové trendy v námornej doprave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové trendy v námornej doprave
Překlad názvu:
Nové trendy v námořní dopravě
Autor práce:
Šišková, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Rožek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat stav námořní dopravy a její narastající význam. Dalším cílem je popsat aktuální stav strategických aliancí na trhu kontejnerové námořní dopravy.
Klíčová slova:
kontejnerizace; rejdař; aliance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 5. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.