Nové trendy v námornej doprave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové trendy v námornej doprave
Autor práce:
Šišková, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Rožek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať stav námornej dopravy a jej narastajúci význam. Ďalším cieľom je popísať aktuálny stav stretegických aliancií na trhu kontajnerovej námornej dopravy.
Klíčová slova:
rejdár; kontajnerizácia; aliancia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 5. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.