Nové trendy v námornej doprave

Autor práce: Šišková, Alexandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Osoba oponující práci: Rožek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nové trendy v námornej doprave
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať stav námornej dopravy a jej narastajúci význam. Ďalším cieľom je popísať aktuálny stav stretegických aliancií na trhu kontajnerovej námornej dopravy.
Klíčová slova: rejdár; kontajnerizácia; aliancia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nové trendy v námornej doprave
Překlad názvu: New trends in maritime transport
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The objetive of the thesis is to analyse actual situation of maritime transport and its increasing significance. Another aim is to describe actual condition of strategic alliances on the container maritime market.
Klíčová slova: container; alliance; ship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.