Nové trendy v námornej doprave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové trendy v námornej doprave
Autor práce:
Šišková, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Rožek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The objetive of the thesis is to analyse actual situation of maritime transport and its increasing significance. Another aim is to describe actual condition of strategic alliances on the container maritime market.
Klíčová slova:
container; alliance; ship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 5. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.