Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí

Název práce: Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí
Autor(ka) práce: Amlerová, Anežka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv hospodářské krize na vývoj reálné konvergence ekonomiky ČR ve srovnání s ekonomikami EU a společenstvím ASEAN. Pro analýzu byly využity dva koncepty reálné konvergence – beta a sigma a byly analyzovány samostatně pro šest modelů vždy pro období před krizí a po krizi: všechny státy EU (EU-28), státy EU bez Irska a Lucemburska (EU-26), původní státy EU (EU-13) a Visegrádská čtyřka (V4), EU-13 a ČR a dále samostatně státy ASEANu a státy ASEANu v porovnání s vybranými členy EU (EU-11). Výsledky v předkrizovém období prokázaly beta konvergenci u všech modelů kromě modelu EU-13 a ČR, v po krizovém období byla beta konvergence prokázána pouze u modelu zemí ASEAN a zemí ASEAN v porovnání se zeměmi EU-11. Koncept sigma konvergence byl prokázán pouze u zemí EU- 26 v předkrizovém období, ostatní výsledky byly nejednoznačné.
Klíčová slova: Evropská Unie; sigma konvergence; reálná konvergence; beta konvergence; ASEAN
Název práce: Real Convergence of Economies and their Disruption of Economic Crisis
Autor(ka) práce: Amlerová, Anežka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the impact of the economic crisis on the development of the real convergence of the Czech economy in comparison with the EU and ASEAN economies. Two real convergence concepts - beta and sigma - were used for the analysis and they were analyzed separately on six models both pre-crisis and post-crisis: all EU countries (EU-28), EU countries without Ireland and Luxembourg (EU-26), original EU Member States (EU-13) and Visegrad Group (V4), EU-13 and the Czech Republic, ASEAN and finally ASEAN states with selected EU members (EU-11). Results in the pre-crisis period proved beta-convergence in all models except the model of EU-13 and the Czech Republic; in the post-crisis period, beta-convergence was proved only in the ASEAN model and in ASEAN countries with the EU-11 countries. The concept of sigma convergence was proved only in the EU-26 countries in the pre-crisis period, all other results were unclear.
Klíčová slova: beta convergence; sigma convergence; ASEAN; European Union; real convergence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 14. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: