Vliv Evropské unie na dodržování lidských práv v Turecku

Název práce: Vliv Evropské unie na dodržování lidských práv v Turecku
Autor(ka) práce: Milcová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve vnější dimenzi svého působení má EU k dispozici nástroje, z nichž některé jsou založeny na tzv. principu kondicionality. Kondicionalita představuje mechanismus, kdy mezinárodní organizace podmiňuje spolupráci, finanční podporu, nebo členství státu, splněním podmínek, které si organizace sama stanoví. Turecko je jedním z příkladů země, na které EU tento princip podmíněnosti aplikuje již 60 let. Práce zkoumá vliv kondicionality na lidská práva v Turecku s užším zaměřením na problematiku svobody projevu v této zemi. Snaží se též identifikovat jaké konkrétní strategie v rámci mechanismu kondicionality je vhodné využít pro dosažení hmatatelných změn a jaké překážky naopak omezují sílu působení tohoto mechanismu v Turecku.
Klíčová slova: kondicionalita; lidská práva; svoboda projevu; Turecko; Evropská unie
Název práce: The impact of the European Union on human rights in Turkey
Autor(ka) práce: Milcová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
A few of the tools that EU uses in the external dimension of human rights policy are based on the so-called conditionality principle. Conditionality refers to the conditions attached to the provision of cooperation, financial support, or state membership by the international organisation to a recipient. Turkey is one example of a country on which the EU has been applying this conditionality principle for 60 years. The thesis examines the influence of conditionality on human rights in Turkey with a closer focus on the issue of freedom of expression in this country. It also seeks to identify which specific strategies under the conditionality mechanism are appropriate to achieve tangible changes and which obstacles, on the other hand, limit the force of this mechanism in Turkey.
Klíčová slova: Turkey; European Union; freedom of expression; human rights; conditionality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: