Analýza spotřebitelského chování v cestovním ruchu u segmentu mileniálové

Název práce: Analýza spotřebitelského chování v cestovním ruchu u segmentu mileniálové
Autor(ka) práce: Benešová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Žáková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na identifikaci preferencí a chování generace mileniálů při účasti na cestovním ruchu. V úvodní části je vysvětlena teorie týkající se cestovního ruchu, spotřebitelského chování a generací, se zaměřením na generaci mileniálů. Jádrem práce je samotná analýza spotřebitelského chování mileniálů v cestovním ruchu. Vlastní šetření probíhá pomocí elektronického dotazníku. Výsledky, které poukazují například na preference individuálního zařizování dovolené nebo oblíbenost sociálních sítí při výběru destinace, jsou sepsány v závěru práce.
Klíčová slova: mileniálové; cestovní ruch; generace Y; spotřebitelské chování
Název práce: The analysis of consumer behavior of millennials on the tourism market
Autor(ka) práce: Benešová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Žáková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor‘s thesis is to identify preferences and behavior of the millennial generation on the tourism market. Theoretical part of this study explains basic terms such as tourism, consumer behavior and generations, focused mainly on generation Y. The core of the study is the analysis of consumer behavior of millennials on the tourism market. The research is based on an online survey. The results, which show noticable preference for individual holiday arrangements, popularity of using social networks in order to choose the right destination and other, are interpreted at the end of the study.
Klíčová slova: millennials; generation Y; tourism; consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66837/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: