Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu

Autor práce: Nikoliqi, Margarita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na společenskou odpovědnost v módním průmyslu. Teoretická část pokrývá hlavní problematické oblasti spojené s fast fashion produkcí a vysvětluje její mechanismus. Dále řesí otázku recyklace, zdali se jedná o dostatečné řešení této problematiky. Poukazuje také na greenwashing jako marketingový nástroj, kterým se velké množství spotřebitelů nechá zmást. Praktická část se skládá z průzkumu mezi spotřebiteli a jejich přístupem k enviromentálním a sociálním dopadům, které jsou v důsledku výroby způsobeny. Dotazníkové šetření poskytlo potřebné výsledky, na základě kterých je sepsáno doporučení pro spotřebitele.
Klíčová slova: fast fashion; Společenská odpovědnost; módní průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu
Překlad názvu: Social responsibility in the fashion industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on social responsibility in the fashion industry. The theoretical part covers the most problematic areas connected with fast fashion production and explains it’s mechanism. Then it deals with the question of recycling if it could be a sufficient solution of this problem. Also it covers the topis of greenwashing as a marketing tool which confuses many consumers. The practical part consists of a survey amongst consumers and their attitude towards environmental and social impact which is caused by the production process. The survey was a source of needed information, based on which there are recommendations made for the consumers.
Klíčová slova: social responsibilty; fashion industry; fast fashion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.