Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu
Autor práce:
Nikoliqi, Margarita
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na společenskou odpovědnost v módním průmyslu. Teoretická část pokrývá hlavní problematické oblasti spojené s fast fashion produkcí a vysvětluje její mechanismus. Dále řesí otázku recyklace, zdali se jedná o dostatečné řešení této problematiky. Poukazuje také na greenwashing jako marketingový nástroj, kterým se velké množství spotřebitelů nechá zmást. Praktická část se skládá z průzkumu mezi spotřebiteli a jejich přístupem k enviromentálním a sociálním dopadům, které jsou v důsledku výroby způsobeny. Dotazníkové šetření poskytlo potřebné výsledky, na základě kterých je sepsáno doporučení pro spotřebitele.
Klíčová slova:
fast fashion; Společenská odpovědnost; módní průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.