Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Slolečenská odpovědnost v módním průmyslu
Autor práce:
Nikoliqi, Margarita
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on social responsibility in the fashion industry. The theoretical part covers the most problematic areas connected with fast fashion production and explains it’s mechanism. Then it deals with the question of recycling if it could be a sufficient solution of this problem. Also it covers the topis of greenwashing as a marketing tool which confuses many consumers. The practical part consists of a survey amongst consumers and their attitude towards environmental and social impact which is caused by the production process. The survey was a source of needed information, based on which there are recommendations made for the consumers.
Klíčová slova:
social responsibilty; fashion industry; fast fashion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.