Negativní dopady cestovního ruchu v Českém Krumlově,

Název práce: Negativní dopady cestovního ruchu v Českém Krumlově,
Autor(ka) práce: Bárová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Vogelová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na negativní dopady cestovního ruchu jak obecně, tak konkrétně ve městě Český Krumlov, které se v posledních letech potýká s vysokou návštěvností způsobující ve městě řadu problémů. V teoretické části je popsán vývoj cestovního ruchu, masový, společensky odpovědný a udržitelný cestovní ruch. Následující kapitola je věnována městu Český Krumlov, jeho historii, návštěvnosti a popisu atraktivit. Práci uzavírá vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli Českého Krumlova týkající se cestovního ruchu v jejich městě.
Klíčová slova: Český Krumlov; masový cestovní ruch; společensky odpovědný cestovní ruch
Název práce: Negative impacts of tourism in the town of Český Krumlov
Autor(ka) práce: Bárová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Vogelová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on negative impacts of tourism both in general and in connection to the town of Český Krumlov which is currently dealing with problems regarding large amounts of visitors coming to see the historical centre. The theoretical part deals with the development of tourism and terms such as mass, socially responsible and sustainable tourism. The following chapter presents the town of Český Krumlov, its history, number of visitors and attractivities. The thesis also contains results of research conducted among the citizens of Český Krumlov regarding the tourism in their hometown.
Klíčová slova: Český Krumlov; mass tourism; socially responsible tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66329/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: