Ekoturismus jako udržitelná forma cestovního ruchu se zaměřením na ekovesnice

Název práce: Ekoturismus jako udržitelná forma cestovního ruchu se zaměřením na ekovesnice
Autor(ka) práce: Bryndová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit nabídku ekoturismu se zaměřením na ekovesnice. Konkrétně nabídku turistických regionů a cestovních kanceláří a agentur v České republice. V práci jsou popsány a vzájemně porovnány dvě ekovesnice, na základě čehož je zhodnocen potenciál ekovesnic stát se turistickým cílem ekoturismu. V dotazníkovém šetřením je identifikován profil ekoturisty a na základě toho je i odhadnut potenciál a budoucí vývoj.
Klíčová slova: udržitelný rozvoj cestovního ruchu; ekoturista; ekoturismus; ekovesnice
Název práce: Ecotourism as a sustainable form of tourism with a focus on ecovillages
Autor(ka) práce: Bryndová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the offer of ecotourism with a focus on ecovillages. Specifically, the offer of tourist regions and travel agencies in the Czech Republic. Two ecovillages are described and compared, the potential of ecovillages to become a tourist destination of ecotourism is evaluated. In the questionnaire survey, the profile of the ecotourist is identified and based on this, the potential and future development are estimated.
Klíčová slova: sustainable tourism; ecotourist; ecovillage; ecotourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64388/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: