Využití regresních modelů pro hodnocení kvality střely v ledním hokeji

Název práce: Využití regresních modelů pro hodnocení kvality střely v ledním hokeji
Autor(ka) práce: Horák, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Čabla, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu reálných hokejových dat z National Hockey League (NHL) za předchozích 10 dokončených sezon. Data jsou zpracována, upravena a obohacena pro následnou analýzu a tvorbu modelu v programu R. Je provedena analýza závislostí jednotlivých faktorů a toho, zda gól padne, nebo ne. Zároveň je zkoumáno, jaké střely jsou nejnebezpečnější a nejčastěji vedou ke gólů, např. pomocí tzv. heatmap. V další části je pomocí logistické regrese vytvořen a vyhodnocen tzv. expected goals model odhadující pravděpodobnost vstřelení gólu z konkrétní střely. Kvalita a predikční schopnosti sestaveného modelu jsou dobré. Je také provedeno srovnání odhadnutého modelu se čtyřmi dílčími modely pro jednotlivé herní situace. Výsledkem je model, který odhaduje, zda střelec z konkrétní střely skóruje, či nikoliv.
Klíčová slova: logistická regrese; Lední hokej; NHL; expected goals model
Název práce: Use of regression models for assessment of quality of a shot in ice hockey
Autor(ka) práce: Horák, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Čabla, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on analysis of real ice-hockey data from the National Hockey League (NHL) from previous 10 completed seasons. The data are processed, modified and enriched for the purpose of analysis and modelling in software R. Analysis of dependencies between several factors and whether the goal is scored or not is performed. At the same time, it is investigated which shots are most dangerous and most often lead to a goal, e.g. using heatmaps. In the following part, logistic regression is used to create an expected goals model to estimate the probability of scoring a goal from a particular shot. Quality and predictive abilities of the estimated model are good. The model is also compared to four partial models for each game situation. The outcome is a model that estimates whether shooter scores a particular shot or not.
Klíčová slova: NHL; expected goals model; logistic regression; Ice hockey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2018
Datum podání práce: 27. 4. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67394/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: