Jak ovlivnit spotřebitele na trhu IT a telekomunikací?

Název práce: Jak ovlivnit spotřebitele na trhu IT a telekomunikací?
Autor(ka) práce: Němečková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kohoutová, Olga
Oponenti práce: Marksová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce ukazující stav trhu telekomunikací a informačních technologií v ČR, operátory, jejich služby. Hodnotí operátory z pohledu spotřebitele a ukazují co spotřebitel chce a nechce na konkrétním trhu.
Klíčová slova: poskytovatelé telekomunikačních služeb; spotřebitel; trh telekomunikací; IT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: