Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru
Autor práce:
Kodet, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci:
Augustín, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá automatizací uživatelských procesů probíhající na zabezpečené Hadoop platformě. Teoretická část práce poskytuje přehled o Frameworku pro zpracování velkého množství dat Apache Hadoop a jeho komponentách. Jedna z kapitol teoretické části práce je věnována i možnosti zabezpečení platformy, na které je Apache Hadoop nainstalovaný a formulováním Best Practise v oblasti bezpečnosti. Na základě opakovaných požadavků uživatelů Hadoop platformy jsou v praktické části identifikovány procesy, jež lze automatizovat. Následně je vytvořen návrh automatizace definovaných procesů, který je i implementován do zabezpečeného Hadoop prostředí. Poslední část práce má za cíl ověřit funkčnost řešení, zformulovat získané zkušenosti a navrhnout možná rozšíření výsledného řešení. Přínosem práce je snížení časové náročnosti řešení častých uživatelských požadavků.
Klíčová slova:
LDAP; Big Data; Apache Hadoop ; Uživatelské procesy; Automatizace; Archimate; HDFS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2019
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
17.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68504_xkodj12.pdf [1,91 MB]
Veřejná příloha:
19118_xkodj12.zip [37,82 kB]
Oponentura:
61808_Augustín.pdf [66,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
68504_xkars05.pdf [64,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68504/podrobnosti