Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru
Autor práce:
Kodet, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci:
Augustín, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the automation of user processes that take place on secured Hadoop platform. The main goal of this thesis is to reduce the time required to solve frequent user requests. Theoretical part provides an overview of Apache Hadoop framework for processing big amount of data, including its components. In addition to the basic theory, one of the chapters is dedicated to security options for the platform, on which Apache Hadoop is installed as well as formulating Best Practices from the security area. In the practical part, processes that can be automized are identified based on frequent Hadoop platform’s users’ requests. Then, concept for automatization of defined processes is designed and is implemented in secured Hadoop environment. The aim of the final part of this thesis is to verify solution functionality, formulate the acquired experience and suggest possible extensions of the solution obtained.
Klíčová slova:
Automation; Archimate; HDFS; LDAP; Big Data; Apache Hadoop; User Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2019
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
17.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68504_xkodj12.pdf [1,91 MB]
Veřejná příloha:
19118_xkodj12.zip [37,82 kB]
Oponentura:
61808_Augustín.pdf [66,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
68504_xkars05.pdf [64,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68504/podrobnosti