-

Název práce: Use of Political Marketing in Reinventing the British Conservative Party
Autor(ka) práce: Heczko, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Nováček, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The subject of this thesis is The Conservative Party and its use of political marketing. The text analyzes how the Party responded to three subsequent election defeats in 1997, 2001 and 2005 and to what extent are the Conservatives utilizing political marketing methods and techniques in reaction to the pressure from their more market oriented competitor, the Labour Party. Since the rebranding of the Labour Party under Tony Blair, the Conservatives were struggling to adapt to the new reality. Instead of utilizing political marketing and being more responsive to the wishes of the electorate they diverged their polities more to the right. However, their incumbent leader, David Cameron, is transforming the Party and making it more market oriented. These efforts are critically analyzed.
Klíčová slova: campaign; election; Bill Clinton; Labour Party; Tony Blair; Tory Party; Conservative Party; David Cameron; political marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2008
Datum podání práce: 1. 2. 2008
Datum obhajoby: 19. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10155/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: