Marketing na Instagramu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing na Instagramu
Autor práce:
Kovalčík, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Kubálek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the use of a social network called Instagram for marketing needs. It describes marketing development in detail and compares the possibilities of the most used social networks. It also compares the results of secondary and more recent primary data that focus on using Instagram from a user's perspective and its interaction with advertising. Last but not least, it includes a case study of the marketing campaign of Bageterie Boulevard and its comparison with other fast food businesses operating in the Czech Republic.
Klíčová slova:
Instagram; Marketing; Bageterie Boulevard

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2018
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66569_kovp03.pdf [3,26 MB]
Oponentura:
64954_kubalek.pdf [67,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
66569_kubalm.pdf [62,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66569/podrobnosti