KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY

Autor práce: Krištofčáková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto bakalárska práca poskytuje pohľad na konkurencieschopnosť Filipín na českom trhu cestovného ruchu. Práca popisuje Filipínsku republiku, jej polohu, obyvateľstvo, klímu, ekonomiku a ďalšiu charakteristiku. Ďalej je rozoberaná problematika jej konkurencieschopnosti a to v porovnaní s Thajskom a Vietnamom. Porovnanie prebieha na základe vybraných faktorov, ktoré by mohli byť rozhodujúce pri výbere destinácie českou klientelou. Hlavné podklady práce tvorí elektronická cudzojazyčná literatúra.
Klíčová slova: konkurencieschopnosť; cestovný ruch; Filipíny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY
Překlad názvu: COMPETITIVENESS OF THE PHILIPPINES ON THE TOURISM MARKET OF THE CZECH REPUBLIC
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis provides a view of the competitiveness of the Philippines on the Czech tourism market. The thesis describes Republic of the Philippines, its location, population, climate, economy and other characteristics. The issue of its competitiveness is discussed in a comparison with Thailand and Vietnam. The comparison is based on selected factors that could be decisive when choosing a destination by a Czech clientele. The main sources of work are electronic foreign literature.
Klíčová slova: The Philippines; competitiveness; tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.