KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY
Překlad názvu:
70/5000 KONKURENCESCHOPNOST FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY
Autor práce:
Krištofčáková, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Tato bakalářská práce poskytuje pohled na konkurenceschopnost Filipín na českém trhu cestovního ruchu. Práce popisuje Filipínskou republiku, její polohu, obyvatelstvo, klima, ekonomiku a další charakteristiku. Dále je rozebírána problematika její konkurenceschopnosti a to ve srovnání s Thajskem a Vietnamem. Porovnání probíhá na základě vybraných faktorů, které by mohly být rozhodující při výběru destinace českou klientelou. Hlavní podklady práce tvoří elektronická cizojazyčná literatura.
Klíčová slova:
cestovní ruch; Filipíny; konkurenceschopnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 6. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.