KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
KONKURENCIESCHOPNOSŤ FILIPÍN NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU ČESKEJ REPUBLIKY
Autor práce:
Krištofčáková, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto bakalárska práca poskytuje pohľad na konkurencieschopnosť Filipín na českom trhu cestovného ruchu. Práca popisuje Filipínsku republiku, jej polohu, obyvateľstvo, klímu, ekonomiku a ďalšiu charakteristiku. Ďalej je rozoberaná problematika jej konkurencieschopnosti a to v porovnaní s Thajskom a Vietnamom. Porovnanie prebieha na základe vybraných faktorov, ktoré by mohli byť rozhodujúce pri výbere destinácie českou klientelou. Hlavné podklady práce tvorí elektronická cudzojazyčná literatúra.
Klíčová slova:
konkurencieschopnosť; cestovný ruch; Filipíny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 6. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.