Vývoj produktové struktury na českém pojistném trhu

Název práce: Vývoj produktové struktury na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Pavezová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dědková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podrobně analyzuje tendence ve vývoji produktové stuktury na českém pojistném trhu. Podrobně se zaměřuje na zachycení změn a jejich přičin ve struktuře pojistných produktů v posledním období. Snahou bylo uvést důležité aspekty vedoucí k přizpůsobování se produktové struktury tržnímu hospodářství. Zmíním produkty nacházející se v současné době na českém pojistném trhu na konkrétních číslech a demonstruji jejich vývoj v posledních letech. Srovnám životní a neživotní pojištění. Prognózování možného a předpokládaného složení struktury obou segmentů do budoucích let nejenom v návaznosti vstupu České republiky do Evropské unie je konečným cílem práce.
Klíčová slova: produkty nové či modifkované; dynamika produktů; neživotní pojištění; životní pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3766/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: