Exchange rate volatility modelling and forecasting: An application on Turkish Economy

Název práce: Exchange rate volatility modelling and forecasting: An application on Turkish Economy
Autor(ka) práce: Yüceer, Emrah
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In recent years, volume of international trade has increased due to the globalization. At this point, managing the exchange rate risk has become very important for countries and companies. In this context, the necessity of using exchange rate volatility modeling and forecasting methods has become more widespread in recent scientific studies. Therefore, this diploma thesis investigates impact of the exchange rate volatility on the Turkish economy and to what extent do the political events contributed to the exchange rate volatility in Turkey. In relation to that, logarithmic values of USD/TRY have been modeled between 12/04/2018 and 15/04/2019 with the help of autoregressive integrated moving average and autoregressive conditional heteroskedasticity models in order to determine most appropriate time series model for volatility. After most appropriate model has been found, the exchange rates USD/TRY between 01/04/2019 and 19/04/2019 were forecasted and compared with actual values. In conclusion, it is important to mention that forecasting results were quite close to present results, but it is also necessary to point out that political situation in the country has big impact on the volatility of exchange rate USD/TRY.
Klíčová slova: GARCH; ARCH; ARIMA; exchange rate risk; turkish lira; forecast; volatility; exchange rate
Název práce: Exchange rate volatility modelling and forecasting: An application on Turkish Economy
Autor(ka) práce: Yüceer, Emrah
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V posledních letech roste objem mezinárodního obchodu rovněž díky globalizaci. V souvislosti s tím je řízení kurzového rizika pro jednotlivé země a společnosti velmi důležité. Tak se ve vědeckých studiích rozšířila potřeba využívání metod pro modelování a prognózu směnných kurzů. Tato diplomová práce se zabývá dopadem volatility kurzu na tureckou ekonomiku, a dále také tím, jak politické události v Turecku ovlivňují volatilitu směnného kurzu. Jsou zde modelovány logaritmické hodnoty směnného kurzu USD/TRY (nákup), a to v období mezi 12/04/2018 a 15/04/2019, za pomoci autoregresních integrovaných pohyblivých průměrů a autoregresních podmíněných heteroskedasticitních modelů, za účelem stanovení co nejvhodnějšího modelu časových řad pro volatilitu. Po vyhodnocení nejvhodnějšího modelu byly předpovězeny denní směnné kurzy USD/TRY mezi 01/04/2019 a 19/04/2019 a porovnány se skutečností. Závěrem lze říci, že výsledky prognóz se velmi přibližují skutečnosti a velký vliv na volatilitu směnného kurzu USD/TRY mají politické události v zemi.
Klíčová slova: GARCH; ARIMA; prognóza; směnný kurz; volatilita; ARCH; kurzové riziko; turecká lira

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66014/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: