Postoje spotřebitelů k CSR luxusních značek v Rusku a Číně

Název práce: Consumers' attitudes toward CSR of luxury brands in Russia and China
Autor(ka) práce: Kolnobrytska, Krystyna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Neumannová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The topic of this paper is connected with the Corporate Social Responsibility (CSR) of luxury brands and its perception by their target customers in Russia and China. We are witnessing an increasing significance of CSR activities in the modern society. It became an outcome of the range of economic, environmental, as well as social obstacles which the world is facing nowadays. It has been accompanied by immense role and impact of companies on local society and environment, as well as on the global one. Thus, the CSR has appeared not due to certain popular trend, which engage businesses from different economic fields, but due to real necessity of our Planet and the societies all over the world. Nowadays, the CSR becomes an important part of luxury brands’ business as well, due to increased requirements of business environment and target customers. That is why, the goal of the paper is the investigation of the Russian and Chinese luxury customers’ attitudes to CSR initiatives addressed by luxury brands. The major findings of the paper are the influences of governmental campaigns and luxury companies’ CSR issues' promotion on purchase intention of luxury buyers; Chinese and Russian luxury customers' positive attitude to CSR and strong preference to buy products from socially responsible luxury companies by Chinese, alongside with about significantly lower intention from Russian customers. It is accompanied by significance of Chinese' cultural background in their attitude toward luxury brands' CSR initiatives, and a half lower importance for Russian.
Klíčová slova: Russia; CSR; luxury brands; luxury customers; China
Název práce: Postoje spotřebitelů k CSR luxusních značek v Rusku a Číně
Autor(ka) práce: Kolnobrytska, Krystyna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Neumannová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předmět této diplomové práce je spojen se společenskou odpovědností firem (CSR) luxusních značek a jejím vnímáním mezi jejich zákazníky v Rusku a Číně. V současnosti jsme v souvislosti s řadou ekonomických, ekologických i sociálních problémů, jimž svět čelí, svědky rostoucího významu CSR. Podnikání firem doprovází dopady na místní i globální společnost a životní prostředí. CSR není důsledkem určitého trendu, který angažuje podniky z různých ekonomických oblastí, ale důsledkem skutečné potřeby naší planety a společností po celém světě. Obchod s luxusními značkami není výjimkou a CSR by mělo být součástí jejich strategického řízení. Právě proto je cílem diplomové práce zkoumání postojů zákazníků luxusních značek v Rusku a Číně k CSR aktivitám luxusních značek. Hlavními zjištěními této práce jsou různé míry vlivů vládních kampaní obou zemí o CSR na rozhodování o nákupu zákazníků luxusních značek, dále pozitivní postoje čínských i ruských zákazníků luxusních značek k firemní společenské odpovědnosti a silná preference produktů od firem s vnímanou společenskou odpovědností u čínských zákazníků (ve srovnání s ruskými). Tato zjištění jsou konfrontována s kulturními odlišnostmi ve vnímání CSR mezi Čínou a Ruskem, kde se čínské prostředí vůči ruském vymezuje jako výrazně více nakloněné k pozitivnímu vnímání CSR aktivit luxusních značek
Klíčová slova: Rusko; CSR; Čína; luxusní značky; zákazníci luxusního segmentu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65710/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: