Ekonometrická analýza běžeckých závodů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza běžeckých závodů
Autor práce:
Fenclová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Holý, Vladimír
Osoba oponující práci:
Tomanová, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with econometric analysis of running races. The aim of the thesis is to find factors influencing runner’s choice of the races and to find out how important these factors are. Factors are for example course length, price or date of the race. These factors are described in the first section. Data have been collected for 2018. The theory of count data is briefly described in the next part; the first is Poisson regression and possible problem of overdispersion. This thesis considers negative binomial regression (NB2) as a solution of this problem. The last section contains models. For the first model estimation the Poisson regression is used. This model shows significant overdispersion; to handle the overdispersion the NB2 is used for the next model estimation. Variables called advertisement were added to the third model. The last model contains only statistically significant predictors. Then the hypotheses are tested, and results are interpreted. Most of the significant variables had the expected effect.
Klíčová slova:
econometric analysis; count data; running races

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2019
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68229_fenv00.pdf [675,06 kB]
Oponentura:
61859_xtomp33.pdf [64,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
68229_holv00.pdf [63,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68229/podrobnosti