Progressive Web App pre užívateľov liekov

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Progressive Web App pre užívateľov liekov
Překlad názvu:
Progressive Web App pro uživatele léků
Autor práce:
Jura, Peter
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vojíř, Stanislav
Osoba oponující práci:
Sklenák, Vilém
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Webové aplikace a jejich vývoj neustále progredují a vydávají se z hlediska své uživatelské přívětivosti směrem k nativním aplikacím. Nejnovější technologií je Progressive Web App, která umožňuje vytvářet webové aplikace, které se podobají nativním aplikacím a mohou být dostupné i off-line.Cílem této práce je použít PWA technologii na vývoj aplikace sloužící jako upomínkovač pro uživatele léků a jiných medikamentů. Dalším cílem je zhodnotit vhodnost použití této technologie pro daný typ aplikace ve srovnání s jinými technologiemi.V práci je nejprve objasněna problematika technologie PWA, zkoumáním obdobných aplikací se získal přehled o požadavcích na funkcionalitu v této oblasti a zároveň povědomí o konkurenčních produktech, které již na trhu existují určitý čas. Na základě předchozí analýzy byl vytvořen návrh aplikace a její následné zhotovení.Implementace nové technologie proběhla úspěšně a vznikla webová aplikace Mydicine, která poskytuje uživateli evidování jeho léků a nastavení upomínek, které upozorní na konkrétní medikament v konkrétní čas. Mydicine je použitelná i v off-line režimu, kde si uživatel může prohlížet jeho léky, vytvářet nové nebo je upravovat, či mazat. Jediným omezením základní funkcionality, které použitá technologie přinesla, je nemožnost vytvářet notifikace, když aplikace nemá internetové připojení.
Klíčová slova:
IndexedDB; Push notifikace; Manifest; Firebase; PWA; Progressive Web App; Cache; Service worker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.