Progressive Web App pre užívateľov liekov

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Progressive Web App pre užívateľov liekov
Autor práce:
Jura, Peter
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vojíř, Stanislav
Osoba oponující práci:
Sklenák, Vilém
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Webové aplikácie a ich vývoj neustále napredujú a vydávajú sa z hľadiska svojej užívateľskej prívetivosti smerom k natívnym aplikáciám. Najnovšou technológiou je Progressive Web App, ktorá umožňuje vytvárať webové aplikácie, ktoré sa podobajú natívnym aplikáciám a môžu byť dostupné i off-line. Cieľom tejto práce je použiť PWA technológiu na vývoj aplikácie slúžiacej ako upomienkovač pre užívateľov liekov a iných medikamentov. Ďalším cieľom je zhodnotiť vhodnosť použitia tejto technológie pre daný typ aplikácie v porovnaní s inými technológiami.V práci je najprv objasnená problematika technológie PWA, skúmaním obdobných aplikácií sa získal prehlaď o požiadavkách na funkcionalitu v tejto oblasti a zároveň povedomie o konkurenčných produktoch, ktoré už na trhu existujú určitý čas. Na základe predošlej analýzy bol vytvorený návrh aplikácie a jej následné zhotovenie. Implementácia novej technológie prebehla úspešne a vznikla webová aplikácia Mydicine, ktorá poskytuje užívateľovi evidovanie jeho liekov a nastavenie upomienok, ktoré upozornia na konkrétny medikament v konkrétny čas. Mydicine je použiteľná aj v off-line režime, kde si užívateľ môže prezerať jeho lieky, vytvárať nové alebo ich upravovať, či mazať. Jediným obmedzením základnej funkcionality, ktoré použitá technológia priniesla, je nemožnosť vytvárať notifikácie, keď aplikácia nemá internetové pripojenie.
Klíčová slova:
IndexedDB; Firebase; Progressive Web App; Cache; Push notifikácie; Service worker; Manifest; PWA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.