Analýza reálnosti zavedení základního příjmu s aplikací na Českou republiku (2017)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza reálnosti zavedení základního příjmu s aplikací na Českou republiku (2017)
Autor práce:
Zapletalová, Hana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brabec, Petr
Osoba oponující práci:
Bednář, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the idea of basic unconditional income, its essence and implementation. It focuses mainly on the social environment of the Czech Republic, the currently set social policy and the possible use of the basic unconditional income system in practice. This model is currently undergoing a discourse mainly due to demographic development and the coming robotization, which can significantly affect the economic situation. The basic unconditional income was tested in several countries, each with different funding conditions and sources. With the help of the analysis, several model situations of the transformation of the Czech contemporary walfare into the basic unconditional income model are shown.
Klíčová slova:
social policy; basic unconditional income; Czech Republic; transformation of social system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
25.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67115_zaph00.pdf [1,73 MB]
Oponentura:
62338_xbedm15.pdf [248,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
67115_xbrap20.pdf [180,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67115/podrobnosti