Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza reálnosti zavedení základního příjmu s aplikací na Českou republiku (2017)

Autor práce: Zapletalová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Osoba oponující práci: Bednář, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza reálnosti zavedení základního příjmu s aplikací na Českou republiku (2017)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce pojednává o myšlence základního nepodmíněného příjmu, jeho podstatě a realizaci. Zaměřuje se zejména na sociální prostředí České republiky, současně nastavenou sociální politiku a možné využití systému základního nepodmíněného příjmu v praxi. Tento model v současné době prochází diskurzem zejména kvůli demografickému vývoji a podmínkám dosavadního systému (ve smyslu finanční náročnosti, růstu byrokracie atd.), což může zásadním způsobem ovlivnit ekonomickou situaci. Základní nepodmíněný příjem byl v několika zemích testovaný, pokaždé s odlišnými podmínkami a zdroji financování. Za pomoci analýzy je v práci ukázáno několik modelových situací transformace českého současného walfare systému na model základního nepodmíněného příjmu.
Klíčová slova: transformace sociálního systému; sociální politika; základní nepodmíněný příjem; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza reálnosti zavedení základního příjmu s aplikací na Českou republiku (2017)
Překlad názvu: Analysis of the possibility of introducing basic income applied to the Czech Republic (2017)
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the idea of basic unconditional income, its essence and implementation. It focuses mainly on the social environment of the Czech Republic, the currently set social policy and the possible use of the basic unconditional income system in practice. This model is currently undergoing a discourse mainly due to demographic development and the coming robotization, which can significantly affect the economic situation. The basic unconditional income was tested in several countries, each with different funding conditions and sources. With the help of the analysis, several model situations of the transformation of the Czech contemporary walfare into the basic unconditional income model are shown.
Klíčová slova: social policy; basic unconditional income; Czech Republic; transformation of social system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 25.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67115_zaph00.pdf [1,73 MB]
Oponentura62338_xbedm15.pdf [248,40 kB]
Hodnocení vedoucího67115_xbrap20.pdf [180,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67115/podrobnosti