Dopad změn v politickém a ekonomickém systému Iráku na změnu v podnikatelském prostředí a jejich implikace pro český vývoz

Název práce: Dopad změn v politickém a ekonomickém systému Iráku na změnu v podnikatelském prostředí a jejich implikace pro český vývoz
Autor(ka) práce: Hostaša, Miloslav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Maitah, Mansoor
Oponenti práce: Petříček, Václav; Müller, Štěpán; Mazánek, Ilja
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná práce pokrývá téma „Dopad změn v politickém a ekonomickém systému Iráku na změnu v podnikatelském prostředí a jejich implikace pro český vývoz“. Hlavní těžiště práce spočívá v posouzení politického a ekonomického vývoje v Iráku, v analýze podnikatelského prostředí, a to zejména z podhledu indexu „Easy Doing Business“ a „Distance To Frontier“, jakož i dalších statistických dat o irácké ekonomice. Další důležitou kapitolou práce je posouzení zvláštností iráckého trhu a obchodních, finančních a kulturních odlišností.Součástí práce je i analýza stavu přístupových rozhovorů Iráku ve věci členství v Světové obchodní organizaci (WTO), analýza uplatňování cel, daní a dalších nástrojů obchodní politiky, rozsáhlá analýza investičních příležitostí na iráckém trhu a analýza obchodních a podnikatelských příležitostí včetně nástinu možností pro spolupráci a dodávky z České republiky resp. role České republiky při obnově Iráku. Výzkumná část práce si klade také za cíl porovnat dvě naprosto odlišná období ekonomických vztahů, tj. osmdesátá/devadesátá léta 20. století a současný Irák. Naše ekonomické vztahy s Irákem mají dlouholetou tradici, která se táhne již od šedesátých let minulého století. Obchodování s Irákem nebylo nikdy jednoduché, vyžadovalo vždy ještě něco navíc, než jenom zvládnutí obchodních operací jako takových. Stěžejní je podpora státu, a to nejen v oblasti vývozu, ale i podpora politická. Irák představoval na konci minulého století pro československou ekonomiku značný devizový příjem, řečeno tehdejším slovníkem, ve „volně směnitelných měnách“, který nebylo možné nahradit exportem a inkasem z žádné jiné země.Současný stav je zatím velmi turbulentní, nová demokratická vláda Iráku se jen nedávno zbavila válečné zátěže při obraně země v boji s teroristickou organizací ISIL/Daesh. Nový demokratický režim se po ukončení bojů musí nejdříve stabilizovat, vytvořit pevnou politicko-ekonomickou strukturu, a pak již nic nebude bránit našemu navázání na bohatou historii vzájemných vztahů.
Klíčová slova: Politika; Ekonomika; Mezinárodní vztahy; WTO; Nástroje obchodní politiky; Irák; Postavení České republiky a spolupráce s Irákem
Název práce: Impact of Economic and Political Development in Iraq for the Entrepreneurial Environment and its implication on Czech Exports
Autor(ka) práce: Hostaša, Miloslav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Maitah, Mansoor
Oponenti práce: Petříček, Václav; Müller, Štěpán; Mazánek, Ilja
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The key topics of the Thesis are the evaluation of political and economic development in Iraq, the analysis of business activities including, but not limited to, the Easy Doing Business Index (DBI) and the Distance to Frontier (DTF), as well as further statistical data about the economics of Iraq. The next important issue of the Thesis are the oddities of the Iraqi market place. Commercial, financial and cultural differences are also considered and analysed.The most salient issue is the analysis of the approach of Iraq to access the World Trade Organization (WTO), its instruments of trade policy, role of Iraq in the region of Middle East countries and in global economy. Commercial opportunities including the investment possibilities within the Iraqi market as well as the business opportunities for cooperation with the Czech Republic, the Czech governmental and private institutions and companies are considered. The research section aims to compare two significantly different periods of joint economic relations i.e. the 1980s/90s and the current situation in Iraq. Our economic relations with Iraq, which have been in effect since the 1960s, have a very long tradition that. Cooperation with Iraq has never been easy; it has always required a unique approach, something beyond that of standard commercial procedures. The crucial economic and political support of the Czech government is essential in order to succeed in the Iraqi market.Iraq played long term the important role for cash-in collection of convertible currencies in the past for the Czech Republic that was not possible to substitute by export to any other country. The current situation is still somewhat turbulent; the new democratic government of Iraq has only recently finished the war with Islamic State/Daesh.The new established democratic regime of Iraq has first to stabilise itself, create the firm economic and political infrastructure and then, nothing will remain an obstacle to enable successful and amicable cooperation.
Klíčová slova: Ecomics; Politics; Internation relationship; WTO; Iraq; Role of the Czech Republic and cooperation with Iraq

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: