Bezdětnost ve vztahu k rodinnému chování v České republice

Název práce: Bezdětnost ve vztahu k rodinnému chování v České republice
Autor(ka) práce: Vinický, Kryštof
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Hon, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o rodinném chování se zaměřením na bezdětnost na území České republiky v současnosti s přihlédnutím ke změnám, které se projevily v období transformace. Rodinné chování je analyzováno prostřednictvím několika charakteristik, jako je například plodnost, sňatečnost, rozvodovost a bezdětnost.První část této práce je zaměřena na teorii, tedy na definování základních pojmů spojených s tímto tématem. Nejdůležitější je druhá část, která byla zpracována za účelem analýzy rodinného chování pomocí vybraných charakteristik. Mimo základních, ukazatelů je zobrazen i pohled na rodinu jako takovou v současné společnosti nebo bezdětnost pohledem mužské populace. Výsledky z této části jsou shrnuty ve třetí a zároveň poslední kapitole této práce.
Klíčová slova: Rodinné chování; rodina; bezdětnost; druhá demografická revoluce; plodnost; sňatečnost
Název práce: Childlessness in relation to family behavior in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vinický, Kryštof
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Hon, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with family behaviour with special focus on childlessness in the Czech Republic, taking into account changes undergone during the transformation. Family behaviour is analyzed here through the prism of several metrics, such as fertility rate, marriage rate, divorce rate or childlessness.In its first part, it focuses on theory, defining basic terms connected with the issue. The most important second part was then elaborated in order to analyze family behaviour using the selected metrics. Apart from the main markers, a view of the family as such in today's society or childlessness from the point of view of the male population are layed out here. The conclusions of the second part are summarized in the third and final part.
Klíčová slova: Family behavior; childlessness; second demographic revolution; family; fertility; marriage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69619/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: