Řešení herních smartphone aplikací pomocí lineárního programování

Název práce: Řešení herních smartphone aplikací pomocí lineárního programování
Autor(ka) práce: Lindnerová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Holý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá řešením úloh herních smartphone aplikací za pomoci lineárního programování. V práci je čtenář nejdříve seznámen se základními pojmy lineárního programování a je mu představena obecná formulace úlohy lineárního programování a úlohy s podmínkami celočíselnosti. V práci jsou také stručně popsány metody řešení úloh lineárního programování a možné podoby jejich řešení. Dále je uveden podrobný popis tří vybraných her, jejichž řešení je popsáno matematickým modelem. V práci je poté čtenářovi k dispozici řešení vybraných her pomocí optimalizačního softwaru Lingo.
Klíčová slova: matematické modelování; lineární programování; puzzle; Puzzledom; Lingo
Název práce: Solving smartphone gaming application by linear programming
Autor(ka) práce: Lindnerová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Holý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with solving smartphone gaming application through linear programming methods. Firstly, the reader is acquainted with the basics of linear programming and introduced to the general formulation of the linear programming problem and the integer programming problem. The thesis also briefly describes the methods of solving problems of linear programming and possible forms of their solution. The detailed description of three chosen games whose solution is described by a mathematical model is introduced. Lastly, the thesis provides the reader with the final solution of chosen games, created with the optimization software Lingo.
Klíčová slova: puzzle; Puzzledom; linear programming; math modeling; Lingo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2018
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68033/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: