Návrh vhodné metodiky ke správě chyb v testování softwaru

Název práce: Návrh vhodné metodiky ke správě chyb v testování softwaru
Autor(ka) práce: Bonomanko, Andrey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je návrh vhodné metodiky ke správě chyb v testování softwaru. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jako je testování, chyba, životní cyklus chyb, klasifikace chyb a jejich priority, také popisuje způsoby testování softwaru.V praktické části byl realizován a vyhodnocen průzkum hlavních problémů při správě chyb v praxi (při provozu), vysvětlen cíl průzkumu a možnosti řešení problémů se správou chyb. Přínosem této bakalářské práce je pohled na hlavní problémy při správě chyb, jejich význam v celé oblasti testování. Hlavním výstupem práce je metodika pro správu chyb, která není vázána na konkrétní projekt a bude aplikovatelná pro jakékoliv projekty a vhodná pro každého čtenáře této bakalářské práce a ostatní, kteří mají zájem o testování.
Klíčová slova: Správa chyb; testování softwaru; metodika
Název práce: Design a suitable methodology for bug management in software testing
Autor(ka) práce: Bonomanko, Andrey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to design a suitable methodology for bug management in software testing. The bachelor thesis consists of two parts, theoretical and practical. First part explains basic concepts of topic, such as testing, error, life cycle of errors, classification of errors and their priorities; it also describes methods of software testing.In practical part, the attention will be mainly drown to the realization and evaluation of a survey which identifies the main problems of defect management in practice.The objective of this bachelor thesis is to look for a main problem and evaluate their importance in the whole area of testing. The output of this thesis is a methodology for defect management, which will be applicable to any project and could be interested and suitable for every reader of this bachelor thesis and others who are interested in software testing.
Klíčová slova: Defect management; software testing; methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 4. 5. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: