Společenská odpovědnost firem v rurálních oblastech. Případ malých a středních podniků ve Středočeském kraji

Název práce: CSR in rural areas: The case of SMEs in Central Bohemian Region
Autor(ka) práce: Nováková, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Zerr, Michael
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis maps the development and understanding of Corporate SocialResponsibility in today’s world. In addition, it presents the most worrisomeproblems of rural areas in European Union and covers strategies and action plansthat the EU implements in order to solve these problems. One of the key pillarsof the strategies is the emphasis on SMEs and their role in the process ofdevelopment, which can be perceived as socially responsible. The author,therefore, interviews key players - business owners, state-funded institution andNGOs representatives in order to find what is the perception of CSR of businessowners and others in rural areas and how is it in line with the action plans andstrategies of the political representation. Furthermore, content analysis isperformed to understand the problem in more depth and identify the most burningissues.
Klíčová slova: Rural areas ; CSR; EU; Content analysis ; Small and medium sized enterprises
Název práce: Společenská odpovědnost firem v rurálních oblastech. Případ malých a středních podniků ve Středočeském kraji
Autor(ka) práce: Nováková, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Zerr, Michael
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem společenské odpovědnosti firem (CSR) v kontextu malých a středních podniků působících především ve venkovských oblastech. Primární cílem je zjistit vztah malých a středních podniků ke společenské odpovědnosti. První část práce se zaměřuje na koncept CSR a zároveň strategickou podporou venkovských oblastí a malých a středních podniků ze strany EU a vlády ČR. Druhá část je postavena na rozhovorech s klíčovými představiteli této problematiky, a to se zástupci malých a středních podniků, státních a neziskových organizací. Za pomoci obsahové analýzy získaných dat jsou identifikované oblasti, na které je potřeba se zaměřit k skutečnému pochopení problematiky, a následnému návrhu řešení a dalšímu postupu.
Klíčová slova: Obsahová analýza ; Malé a střední podniky; Společenská odpovědnost firem ; Venkovské oblasti ; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 8. 2018
Datum podání práce: 4. 5. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: