Analýza služby Software version management globální společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza služby Software version management globální společnosti
Autor práce:
Lipták, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Štván, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is the analysis of the Software Version Management (SWVM) service of an international company, identification of weaknesses, suggestion of corrective measures and their subsequent implementation for more effective functioning of this service. For this purpose, the thesis is divided into five methodological units. The first part deals with the research of identified sources. In the second part, the SWVM service is introduced, its organizational structure is defined and its importance for the global society is explained. The third part presents the individual components of the SWVM service, including the list of products provided by the service and the relevant documentation. The fourth part describes the identified problem areas that the SWVM service is facing. This section also includes solutions. The implementation of these solutions is described in the fifth and last section.
Klíčová slova:
Applications; Application software; Business informatics; Software; Information system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 9. 2018
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67989_lipj02.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
61515_Štván.pdf [64,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
67989_pour.pdf [64,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67989/podrobnosti