Návrh datamartu pro nákladový controlling Raiffeisenbank.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh datamartu pro nákladový controlling Raiffeisenbank.
Autor práce:
Staněk, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Hrnčiar, Maroš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The paper deals with a design of a new datamart for needs of the Cost Controlling department of Raiffeisenbank, based on the analysis of currently used data sources for controlling agenda.A main goal of the thesis is to create TO-BE conceptual design of a new data layer according to the AS-IS analysis. This layer should be designed in such way to enable full automation and transparency of whole cost-related reporting. In addition, the datamart should serve as a primary source of all data needed for regular agenda of Cost Controlling department. The output of this thesis is a conceptual design of the cost-datamart that meets all requirements mentioned above, together with some implementation possibilities and related risks.
Klíčová slova:
datamart; business intelligence; controlling

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67764_stas03.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
61215_Hrnčiar.pdf [64,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
67764_pour.pdf [64,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67764/podrobnosti