Monetary Policy Analysis and Forward-Looking Taylor Rule

Autor práce: Šilhart, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čížků, Andrea
Osoba oponující práci: Holý, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monetary Policy Analysis and Forward-Looking Taylor Rule
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The objective of this thesis is to report the estimation of the forward-looking Taylor rule for the European central bank (ECB) from the time of its establishment in 1999 to the time of Expanded Asset Purchase Programme, launched at the beginning of 2015, and use it for monetary policy analysis. The estimation is performed by the generalized method of moments. The baseline model is formulated and the robustness to changes in horizons of the inflation and output gap forecasts and changes of instrumental set is performed. As the last step additional regressors are added to the baseline model. According to the estimation of the baseline, the ECB changes nominal interest rate in reaction to both the expected inflation and the output gap deviations. The estimation of the baseline model with interest rate inertia assumption which seems to be more robust than the second one without interest rate inertia assumption, suggests that the ECB reacts to changes in the expected inflation by increasing the nominal interest rate sufficiently enough for the real rate to be increased as well. With interest rate inertia assumption the estimated inflation target, officially defined as “below but close to 2 %“, is 1.38 % for inflation measured by HICP and 1.85 % when a proxy of core HICP is used to measure the inflation. The deviation of the actual path of the interest rate from the interest rate path resulting from the Taylor rule without the smoothing term suggests, that the launch of the Expanded Asset Purchase Programme in 2015 was rather a discretionary reaction of the central bank.
Klíčová slova: European central bank; forward-looking Taylor rule; monetary policy; generalized method of moments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67038_silm03.pdf [798,68 kB]
Veřejná příloha18581_silm03.xlsx [41,33 kB]
Oponentura61616_holv00.pdf [62,02 kB]
Hodnocení vedoucího67038_cizeko.pdf [63,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67038/podrobnosti