Model pro rozpoznání pohlaví zákazníků operátorů mobliních sítí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Model pro rozpoznání pohlaví zákazníků operátorů mobliních sítí
Autor práce:
Štefanová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zimmermann, Pavel
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to create a model for gender prediction of customers using prepaidcards based on data from the operator. The data on which the model is built come fromcustomers who have switched from a prepaid card to a tariff plan. The method used to solvethe task is a logistic regression, specifically a variant with a binary explanatory variable.The work also includes editing the data file using cluster analysis and various approachesto selecting the variables that enter the model. Several models were created on the basis ofvarious data modifications, which were subsequently compared using the value of the Akaikeinformation criterion. The last part of the work contains an evaluation of the resulting modelon the basis of metrics based on the confusion matrix, the ROC curve and the AUC value.Among the main findings of the work is that the biggest influence on a customer’s genderdecision is the phone brand that uses and information on the length of calls and the numberof text messages sent. Another finding is that on the basis of telecommunications data themodel can better predict women than men.
Klíčová slova:
logistic regression; binary explanatory variable; telecommunication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.