Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci
Autor práce:
Škůrková, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci:
Bulecová, Martina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na flexibilní formy zaměstnávání v organizaci. Zabývá se hlavními formami flexibilního zaměstnávání, které je možné využívat. Práce zhodnocuje vybrané formy a zachycuje jejich výhody a nevýhody, jak ze strany zaměstnavatele tak i zaměstnance. Cílem této práce je zjistit a zmapovat jednotlivé formy zaměstnávání v organizaci a zda jsou pro zaměstnance vyhovující či nikoliv. Dosaženo je to díky dotazníkovému šetření. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou na základě odborné literatury objasněny základní pojmy. Dále jsou sepsány výhody a nevýhody formy flexibilního zaměstnávání. Druhá část je věnována již samotnému výzkumu. Dotazníkové šetření zjišťuje u respondentů jejich názor, spokojenost a využití atypického zaměstnávání v dané organizaci. V závěru práce jsou navržena možná řešení ke zlepšení.
Klíčová slova:
pracovní doba; Flexibilita; formy zaměstnávání; práce z domova

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 11. 2017
Datum podání práce:
12. 9. 2019
Datum obhajoby:
09.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63904_skuk01.pdf [770,64 kB]
Oponentura:
61484_Bulecová.pdf [166,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
63904_xlegk900.pdf [389,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63904/podrobnosti