Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci
Autor práce:
Škůrková, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci:
Bulecová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on flexible forms of employment in the organization. It deals with the main forms of flexible employment that can be used. The thesis is focused on selected forms and transcribed advantages and disadvantages, both by the employer and employee. The aim of this thesis is to find out and map out the various forms of employment in an organization and whether they are suitable for employees or not. This is achieved primarily through the questionnaire survey. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part, the basic terminology of flexibility is explained based on the literature. Furthermore, the advantages and disadvantages of flexible employment are described. The second part is devoted to the research. The questionnaire survey finds out respondents' opinion, satisfaction and using of atypical employment in the organization. At the end of the work are suggested possible solutions to improve.
Klíčová slova:
Flexibility; forms of employment; working from home; working hours

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 11. 2017
Datum podání práce:
12. 9. 2019
Datum obhajoby:
09.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63904_skuk01.pdf [770,64 kB]
Oponentura:
61484_Bulecová.pdf [166,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
63904_xlegk900.pdf [389,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63904/podrobnosti