Valuation of company Netflix

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Valuation of company Netflix
Autor práce:
Kuprovskiy, Gleb
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the presented diploma thesis is to determine the fair market value per share of Netflix Inc., as of April 29th, 2019 from the perspective of an external analyst.The value of company Netflix Inc. assessed with two different methods as of April 29th, 2019. Based on determined enterprise value, the share price is set and compared to reality. The valuation performed from the position of external analysis, therefore only publicly available information is used.The diploma thesis is divided into two main parts. In the Theoretical Part, the valuation methodology and process are discussed. The Practical Part starts with the introduction of the company, strategic analysis and consequently, the valuation process follows the theoretical framework. The subscribers’ model would be used as the primary valuation approach. The enterprise value to EBITDA multiple of comparable publicly traded companies served as the second valuation method.
Klíčová slova:
Netflix Inc; Valuation; Subscriber-Based Approach; EV/EBITDA; Strategic Analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
8. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.