Valuation of company Netflix

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Valuation of company Netflix
Překlad názvu:
Ocenění firmy Netflix
Autor práce:
Kuprovskiy, Gleb
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo určit skutečnou tržní hodnotu za akcii společnosti Netflix Inc. k 29. dubnu 2019 z pohledu externí analýzy. Hodnota společnosti Netflix Inc. byla ohodnocená dvěma různými metodami k 29. dubnu 2019. Na základě stanovené hodnoty společnosti byla určena hodnota akcií a poté srovnána se skutečností. Ocenění bylo provedené pouze jako externí analýza, a tudíž pouze veřejně dostupné zdroje byly použity.Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části je probrán proces oceňovací metodologie. Praktická část začíná seznámením se společností, strategickou analýzou a následně proces oceňování navazuje na teoretický rámec. Oceňovací model na bázi předplatitelů byl použit jako primární oceňovací model. Poměr hodnoty firmy proti EBITDA několika jiných srovnatelných veřejně obchodovatelných firem sloužil jako sekundární oceňovací model.
Klíčová slova:
Netflix Inc; Valuation; Subscriber-Based Approach; EV/EBITDA; Strategic Analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
8. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.