Vliv bankovního úvěrování na hospodářský růst v letech 2000-2017 ve vybraných zemích

Název práce: Vliv bankovního úvěrování na hospodářský růst v letech 2000-2017 ve vybraných zemích
Autor(ka) práce: Kovanda, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vztah mezi objemy úvěrů a hospodářským růstem v kontextu globální finanční krize z roku 2008 ve Francii, Itálii, Německu, Spojeném království, USA, Číně, České republice a Japonsku. Cílem práce je odhalit, zda došlo k fundamentální změně tohoto vztahu po krizi, kdy centrální banky po celém světě byly nuceny přistoupit ke kvantitativnímu uvolňování coby jedinému nástroji oživení hospodářského růstu. Pro analýzu vývoje vztahu byla zvolena korelační analýza, která měla za úkol zjistit, zda a jak se po krizi vztah vývoje sledovaných ukazatelů změnil. Na základě výsledků analýzy nelze jednoznačně označit následky krize za identické v jednotlivých zemích. Naopak následky globální finanční krize z roku 2008 napovídají o tom, že se v každé ze sledovaných zemí následky krize promítly specificky. Následky krize se lišily vzhledem k výchozímu stavu sledovaných ekonomik, jejich politické situaci a dalších charakteristik. Hypotéza, která očekávala jednosměrnou změnu vztahu u všech zemí, byla tedy vyvrácena. Významným zjištěním práce je trend sledovaný napříč všemi zeměmi, který představuje zachovaný vztah mezi růstem peněžní masy a reálným hospodářským růstem v delším časovém intervalu.
Klíčová slova: globální finanční krize 2008; hospodářský růst; Bankovní úvěry
Název práce: Impact of credit lending on economic growth in 2000-2017 in selected countries
Autor(ka) práce: Kovanda, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the the relationship between credit lending and economic growth in the context of the Global financial crisis of 2008 in France, Italy, Germany, United Kingdom, USA, China, Czech Republic and Japan. The aim of the work is to reveal whether there has been a fundamental change in this relationship after the crisis, when central banks around the world were forced to apply quantitative easing as the only operational instrument for the restoration of the economic growth. The correlation analysis was used to analyze development of the relationship and to determine whether and how the evolution of the indicators changed after the crisis. The results of the analysis indicates that the consequences of the crisis cannot be identified as identical in each analyzed country. Conversely, the analysis indicates that the consequences of the Global financial crisis of 2008 in each analyzed country reflected specifically according to the baseline situation of the economies, political situations and other characteristics which refutes the hypothesis that expected one way change of the relationship across all the countries. A significant finding of the work is the trend of preservance of the aforementioned relationship in a longer time period.
Klíčová slova: Bank loans; Global financial crisis 2008; economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66323/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: